لیست افراد واجد شرایط برای رای دادن در انتخابات

لیست افراد واجد شرایط برای رای دادن در انتخابات هیات مدیره انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

افرادی که در زمان عضویت در انجمن، دارای مدرک کارشناسی ارشد نبودند، هنگام تکمیل فرم رای دهی، ضرورت دارد که مدرکی دال بر اتمام مدرک کارشناسی ارشد وارد نمایند.

 

  فائزه انجیل الی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
 احمد  رجبی  
سمیه فیضی  
ابراهیم علیدوست قهفرخی  
ابوالفضل امامی  
ابوالفضل بنائیان   
ابوالفضل عاطفی کلاشمی  نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
ابوالفضل فراهانی  
ابوالفضل گرامی  
ابوذر زارع  
ابوذر سوری  
احسان تقدیسی میرک  
احسان تقدیسی میرک  
احسان سلمانی مبارکه  
احسان محمدی ترکمانی   
احسان مراديان  
احسان ملکی پور حرجندی  
احسان يزدي نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
احمد سعیدی کیا  
احمد محمودی  
احمد نصرالهی قدیم  
احمدرضا عزیزی   
احمدرضا عسکری  
اسماعیل دل داده مهربان   
افسانه حکیمی پروشی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
افشار هنرور  
اکبر شیخ محمدی دیزجی  
اکبر فریدفتحی  
اکرم فرجی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
الهه دماوندی  
امير حسين قهرماني نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
امير حسين قهرماني نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
امين پورنقي  
امیر ارسلان عدالت نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
امیر رحیمی  
امیر شیرالی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
امیر صدیقی  
امیر فلاحت زاده  نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
امیرحسین حیدری پور نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
امیرحسین لباف نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
امیررضا خانجانی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
امیرعلی افتخاری نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
امیرعلیزاده  
امیرمرادی نیکنام نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
امین پاک نهاد   
امین دهقانی  
ایمان اسدالهی  
آذین فتحی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
آرمان اله ویسی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
آرمين شريفي مقدم  نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
آرمین امانتی  
آرمین امانتی  
آرمین صادقی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
آمنه مهری نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
آیدا علیپور  نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
بابک احمدی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
بهاره شيخ نژاد نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
بهاره نکونام  
بهرام رضاییان  
بهروز جعفری  
بهزاد حیدرزاده جزی  
بهزادی سیف آباد  
بهناز ساوجبلاغی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
بهناز فرشچی تبریزی  
بهناز مصلحی فرد  
بهناز مصلحی فرد  
بهنام علوی   
بيتا ميرزايي نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
بیتا کریمی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
پرستو آرخون نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
پرهام شعبانی علی آبادی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
پریا عبادی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
پریسا هادی نیا  
پوریا زرشناس نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
پیام پرروزیان نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
تقی عاشوری  
جاوید پورعبدی  
جعفر ظهریه  
جلیل پورزرنگار  
جواد شهولی کوه شوری  
جواد فسنقری  
حامد کوزه گر  
حامداکبرپور  
حبیب هنری  
حجت کاظمینی  
حسام اشراقی ورنامخواستی  
حسام الدین باقری نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
حسن طاهرخانی  
حسن معصومی  
حسین انصاری  
حسین بهرامی پور  
حسین صلاحی بجستانی  
حسین صلاحی بجستانی  
حسین عامریان  
حسین قادری  
حسین نوریان  
حمید سیفی  
حمید صالحی  
حمید قاسمی  
حمید معین فرد  
حمیدرضا اسدی  
حمیدرضا قزلسفلو  
حمیدکرمی کالوس  
حمیده شکوهی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
حوریه شاهزاده تیمورلو  
حیدر حسینی  
خاطره حصاری  
خدایار مومنی  
خدیجه نیک نام   
داریوش لرستانی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
داود مرادی   
داود نصر اصفهانی  
داوود باهوش کیوانی  
دهقان خبوشان نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
دییاراحمدی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
رحیم اسفندیاری راد  نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
رحیم جنت نیا  
رحیم خسرومنش  
رسول طریقی  
رسول محمدزاده نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
رسول محمدزاده نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
رسول نوروزی سید حسینی  
رشید ظاهری  
رضا طلایی  
رضا مهدیان  
رضا نشاطی کوپکسراِئی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
رضا نشاطی کوپکسراِئی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
رضاراسخ نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
رضاشیرین آبادی فراهانی  
رضوان افشاریان  
رضوان جهان آرای   
رضیه عباسی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
رقیه دنیادیده نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
رقیه سرلاب  
روجا شاهرخی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
روزبه جعفری نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
ریبوار سعیدی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
ریحانه نجار تمیزکار  
زاهد محمدی  
زلیخا علیزاده نصرآباد علیا  
زهرا تسلیمی  
زهرا حسین زاده   
زهرا حسین زاده   
زهرا خیاط بهبهان نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
زهرا دژبان نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
زهرا رفعتی فرد نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
زهرا رونق نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
زهرا صادقی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
زهرا عرب پور نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
زهرا مزینانی  
زهرا نصیری وشمه سرائی  
زهرا نیکنام شیری  
زهرا نیکنام شیری  
زهرا نیکوئی  
زهرا وکیلی  
زهره ایزانلو نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
زھرہ حسنوند نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
زواره قوامی  
زویا تباری  
زینب امیدوار نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
زینب سیدی زاده  
زینب مجلسی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
زینب مندعلی زاده   
زینب نیک قلب نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
ژاله معماری  
سارا توپا ابراهیمی  
سارا توپا ابراهیمی  
سارا قلی پور طالمی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
ساراترابی  
ساره اسدالهی  
سامان سلیمی  
سپیده نجفی دهکردی  
ستاره نعمتي صفت  نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
سجاد بیرامی  
سجاد حکیم  پور خمامی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
سجاد طیبی   
سجاد نعمت زاده  
سجده مرادی  
سعيده مقصودلو  
سعید صادقی بروجردی  
سعید صالح نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
سعید کیانی  
سعید نوروزپور  
سعیده حشمتی زاده  
سمانه رنجبر  
سميه حجتي كوشالي  
سميه قرباني  
سمیرا علی آبادی  
سمیرا کرمانشاهی  
سمیرا محمد رشیدی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
سمیه رهبری  
سهیل هدایتی مشکله  
سولماز ملکی   
سيدعبداله راستگو املشي  
سیامند سلیمی بانه نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
سیاوش خداپرست  
سید امیرارفعی زرندی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
سید رحمت الله محمدی مفرد  
سید عبدالصاحب جعفری بهمیاری نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
سید علی باقری قادیکلایی  
سید فتح الله یاوری نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
سید فرشید میرمحمدیان توتکله  
سید نعمت خلیفه  
سیداحسان امیرحسینی  
سیدجهاد یوسف هاشمی  
سیدحسن طباطبایی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
سیدمحمد موسوی فخر  
سیدمرتضی مهدویان نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
سیده الهام پورهاشمی  
سیده صدیقه بابائی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
سیده فاطمه شیرمردی  
سیده فریبا حسینی قوام آباد علیا  
سیروس بهروز  
سیمین یزدانی   
سینا عیسی زاده  
شاهین ایروانی تبریزی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
شاهین بختیاری  نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
شاهین سطان پور  
شاهین وثوقی شهواری نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
شبنم هاشم پور نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
شعله استاد حسن بناء  
شهاب امیری نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
شهاب بهرامی  
شهرام زین العابدینی  
شهرام شفیع زاده  
شهرام عروف زاد   
شهرام علیپور نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
شهربانو جمعه پور   
شهروز فرج زاده  
شهلا پناهی خالان  
شهلا پناهی خالان  
شهلا چراغی  
شهلا چراغی  
شیدا والکی  
شیلا فرهنگیان  
صابر جلالی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
صابرسالاری  
صادق فتاحی میلاسی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
صغرا کاظمپور  
صفر بساطی  
صفر بساطی  
صفوری معبودی  
طاهره غلامی  
طیبه شمس ناتری  
عَذرا شهبازی کهن  نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
عادل طالب زاده  
عارف حبیبی ملکی  
عباس شیبک  
عباس فرهمندمهر  
عباس مصطفی زاده  
عباس مهدی زاده  
عباس نظریان مادوانی  
عبدالله شاطری   
عزیز نجفی لنبر  
عزیزاله ایروان جم  
عظیم صابرمنش نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
عظیم صلاحی کجور  
علی  حسین نژاد  
علی اصغر بالو نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
علی اصغر مهرپور  
علی اصغرپور  نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
علی اکبر شاه حسینی  
علی آقاخانی  
علی بسطامی  
علی حسین زاده صراف  
علی خاصه  
علی دیرنده  
علی سلطانپور  
علی مرادیانی جو  
علی مرادیانی جو  
علی منفرد فتیده نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
علی یعقوبی  
علی یوسفی  
علیرضا احمدی  
علیرضا رحمتی تبریزی  
علیرضا شیرزاد نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
علیرضا کاسی نرگسی  
علیرضا ممجد  
علیرضا نظری  
عیسی صفری ممقانی  
غلامعلی لطفی  
فاطمه ابوالقاسمی  
فاطمه احمدی  
فاطمه آبیار نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
فاطمه جعفری  
فاطمه حسین پورنقننه   
فاطمه خوشه کار نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
فاطمه دانشگر نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
فاطمه داوری  
فاطمه رحمدل دلچه نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
فاطمه رضاپور نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
فاطمه صدیقی  
فاطمه قوامی کومله  
فاطمه کاویانی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
فاطمه کمالی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
فاطمه مرتضوی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
فاطمه منفردفتیده  
فاطمه مومنی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
فاطمه میان آبادی  
فائزه اسماعیلی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
فائزه اسماعیلی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
فائزه خندابی  
فائزه سلیمانی  نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
فتانه موسوی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
فرخ لقا نجف زاده  
فرزاد میرزامرادی  
فرشاد تجاری  
فرشاد یاوری فرد  
فرناز فخری  
فرناز فرهمند  
فرناز فرهمند  
فرهاد رحیمی میل آغاردان نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
فروتن نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
فروزان یزدان شناس  
فروغ جهان‌تیغ اکبرزاده نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
فریبا افشون  
فریده اشرف گنجویی   
فلاحتی مروست  
فهیمه عمویی  
قاسم جعفری نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
قاسم جعفری   
قباد نورعلی وند  
کامبیز صنعتی  
کریم خورسندی مژدهی  
کمند هاشم نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
کیوان بابادی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
کیوان غریب پور  
کیوان غریب پور  
کیوان کابلی کسمایی  
گلستانی حبیب نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
گیتی پورحسن نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
لقمان حسامی  
لقمان کشاورز  
لیلا پهنابی سلیمان محله نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
لیلا مصلحی  
لیلی خیاطی کیوی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
مازیار حاتمی  
مائده سادات حجازی  
مائده گل صباحی  
مائده گودرزی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
مائده هاشمی خطبه سرا نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
مجتبی جوهری  
مجتبی مرادی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
مجدالدین مستعان  
مجید رضائی  
مجید کرامتی مقدم  
محبوبه چمن پیرا  
محسن بهادری  
محسن خراسانی  
محسن خراسانی  
محسن خراسانی   
محسن زارعی  
محسن علائی راد   
محسن وحدانی  
محمد ابراهیم واژبخت لنگرودی  
محمد بابائی بیغم لاهیجی  
محمد بابائی بیغم لاهیجی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
محمد پورپناهی کل تپه   
محمد پورکوچک نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
محمد تقی پور غربی   
محمد جواد ضیاء نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
محمد جواد کشاورز  
محمد حسین بی بی کبادی  
محمد حمیدی  
محمد حمیدی  
محمد رضا اسماعیلی  
محمد رضا نوع بخت نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
محمد زارع آبندانسری  
محمد زاهد دوربینان نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
محمد سرلک  
محمد عیسی ملا یاری نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
محمد قادرخانی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
محمد محمد علی پور  
محمد نصیری  
محمد نگارستانی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
محمد نوشی ندامانی  
محمدامین پورعلی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
محمدباقر فرقانی اوزرودی  
محمدتقی حیدریان نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
محمدحسین شوهانی  
محمددرخشنده  
محمدرضا پارسامهر  
محمدرضا پارسامهر  
محمدرضا قنواتی  
محمدصادق اوجه  
محمدمهدی پزنده  
محمود گودرزی  
محیا علیمحمدکمره نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
مرتضی امینی اصل نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
مرتضی دوستی  
مرجان صفاری  
مرجان میرزایی قاضی  
مرضیه ایروان جم  
مرضیه میرزایی سقالکساری نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
مریم حیدری قره سو  
مریم رزم آراء  
مریم صفایی   
مریم عزیزیانی  
مریم فریدفتحی  
مریم مختاری  
مریم واثقی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
مسعود  رئیسی   
مسعود ایمان زاده  
مسعود عرب  
مصطفی افشاری  
مصطفی نادری  
معراج میرزایی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
ملیحه حصارخانی  
ملیکا اردستانی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
ملیکه جهانیان نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
منیر اردکانی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
منیره علیمحمدی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
منیژه کریمیان پور نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
مهدي عباسي نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
مهدی جنتی  
مهدی جوانمردی  
مهدی جوکار  
مهدی حسنی  
مهدی ذاکراکبری  
مهدی زرگری هزار جریبی  
مهدی سلیمی  
مهدی شریعتی فیض ابادی   
مهدی عباسی  
مهدی عباسی  
مهدی قنبری  
مهدی گودرزی  
مهدی مستجاب الدعوه  
مهدی ممیزی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
مهران احدی  
مهسا حیدری نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
مهسا نجفی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
مهشید محمدی  
مهناز احمدزاده  
مهناز گل گلی  
مهیا شعبانی  
میعاد قاسم زاده نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
میلاد محمدی  
میلاد یزدانی  
مینا خدایی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
مینا رضایی  
مینا زینی وندنژاد نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
مینا گندمی  نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
مینا مستحفظیان   
نادر هدایتی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
ناصر رسول زاده جدی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
ناهید اتقیا  
نرگس آریا  
نسترن میرهادی زاده  
نسترن میرهادی زاده  
نسرین شافعیان  
نسرین قاسمی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
نسیم محمدطاهری نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
نصیبه میرزایی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
نعمت الله رادی  
نعمت الله رادی  
نفیسه زارع فخریان  
نگین دیراوی  نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
نوید قدیری  
نیلوفر شامنصوری  
نیما تکلو نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
نیما حسن زاده  
نیما حسن زاده نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
نینا علی بابایی  
نینا علی بابایی  
هادی ازادبخت  
هادی نوری نقده  
هاشم اسکندری راد  
هدی بزرگی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
هدی بزرگی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
هوشنگ افشاري  
هوشنگ افشاری  
هوشنگ افشاری  
هومن اردوخانی  
وحید زارع نژاد  
وحید زارع نژاد  
وحید شجاعی  
وحید محبوبی نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
ولی ناصری پلنگرد  
یکتا باقری نیاز به مستندات مدرک کارشناسی ارشد
یونس انعامی  
یونس قربانی  

 

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر (8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 609، انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، کدپستی: 1434863111

موبایل: 09903969692 (از ساعت 8 تا 16 روزهای شنبه تا چهارشنبه)

توجه : جهت ارسال نامه از طریق واتس‌اپ شماره 09903969692 اقدام نمائید.

 

کد پستی:1434863111

مسئول روابط عمومی: خانم سجده مرادی  

پیگیری مقالات همایش: واتساپ 09371678493  

ایمیل انجمن:iranissma@gmail.com

لطفا هر گونه سوال و درخواست درمورد نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی را از طریق ایمیل trends.journal2019@gmail.com مطرح نمایید.   

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.