انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

کانال تلگرام انجمن


کانال تلگرام
انجمن مدیریت ورزشی ایران
https://telegram.me/issma1

فرهیختگان عزیز جهت دستیابی به کانال تلگرام انجمن مدیریت ورزشی ایران، عبارت issma1@ را در بخش جستجوی نرم افزار تلگرام خود جستجو نمایید.