انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

کانال تلگرام


کانال رسمی
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
https://telegram.me/issma1

همچنین جهت عضویت در کانال میتوانید عبارت issma1@ را در قسمت سرچ نرم افزار تلگرام جستجو نمایید.