برای اطلاع از عضویت خود در انجمن کد ملی خود را در کادر جستجوی زیر وارد کنید:

Search
سید رضا گسکری نژادmohamadpartovy@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
الهام ارشادی رابریelhamershadirabor@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
شایان صادقیshayan.sg.17@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدحقوق جزا و جرم شناسی
فرشیدکرمیfarshid_karami99@yahoo.comدکتریتربیت بدنی وعلوم ورزشی-مدیریت ورزشی
زهرا ناطقیznateghi48@yahoo.comدکتریمدیریت ورزشی
محمد حسین محسنی چلکmohamad65mohseni@gmail.comدکتریمدیریت ورزشی
مهدی لطیفی فردMAHDI_LATIFI2001@YAHOO.COMدکتریمدیریت ورزشی
بهاره دهقان خبوشانbahare.dehghan@ut.ac.irکارشناسی ارشدمدیریت بازاریابی ورزشی
بهرام صالح نیاbsalehnia@yahoo.comدکتریتربیت بدنی و علوم ورزشی -مدیریت ورزشی
گیتی اکبریacademyofmarketing.query@gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
فاطمه ربیعیfatemeh.rabiei111@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
عباس نظریان مادوانیAbbasnazarian@sru.ac.irدکتریمدیریت ورزشی
بهمن ولینژادBahmanvalinejad1354@gmail.comدکتریمدیریت ورزشی
محمد صادق افروزهs_afroozeh@yahoo.comدکتریمدیریت ورزشی
پیام اصغری Payamasgharii2018@gmail.comکارشناسی ارشدمدیریت ورزشی
یاسمن خسرویان چم پیریyas.khosravian@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
نادرقاسمیnaderghasemi116@gmail.comکارشناسی علوم ورزشی
اکبر اخوانakbar.akhavan2000@gmail.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
علیرضا ده بزرگیalirezadehbozorgi11@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت ورزش
بهنام عاشقیbehnam.asheghi@yahoo.comدانشجوی دکتریمدیریت ورزشی
صفحه9 از44

انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران


استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله نظامی گنجوی، کوچه هفت پیکر (8)، خیابان نظامی گنجوی، پلاک33، موسسه آموزش عالی بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه6، اتاق 609، انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، کدپستی: 1434863111

 

کد پستی:1434863111

 

ایمیل و شماره تماس انجمن جهت پاسخگویی به سوالات :  issmairan@gmail.com  -  09903969692

لطفا هر گونه سوال و درخواست درمورد نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی را از طریق ایمیل trends.journal2019@gmail.com مطرح نمایید.   

 

 

 

ISSMA.IR

تم آبی     تم اصلی

کلیه حقوق این تارنما متعلق به انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران می باشد.